máy nghiền trang bị cho thợ máy Bắn tên họ bằng tiếng Pháp