quy trình cyanidation với phân loại giá xuất xưởng