dự kiến ​​ước tính để vận hành khoáng sản quặng sắt và crôm