quá trình thụ hưởng trọng lực quặng niken nghiền khai thác