làm thế nào để giảm tiếng ồn rung động của máy nghiền