chi phí của nhà máy máy nghiền es lishing ở Pakistan